Ako postupovať pri preberaní tovaru?

Pred podpísaním prevzatia tovaru si ho pozorne skontrolujte (pred šoférom).

Skontrolujte počet dodaných balíkov. Počet balíkov musí sedieť s pribaleným súpisom.

Akonáhle zistíte poškodenie balenia, ihneď o tom upovedomte šoféra.

V prípade, že natrafíte na poškodený tovar vo vnútri balenia, je potrebné vadu(y) odfotiť a čo najskôr o nich upovedomiť dodávateľa.

Fotky prosíme zaslať na e-mailovú adresu mojeihrisko@mojeihrisko.sk.

Späť do obchodu