Ihriská pre seniorov

„Ak precvičujeme časti nášho tela umiernene a udržujeme ich aktívne pohybmi im vlastnými, udržujeme ich zdravé,  tým cielene spomaľujeme ich starnutie. Ak sú naopak neaktívne, začnú sa objavovať rôzne poruchy, ľahko ochorejú  rýchlo starnú.“
(Hipokrates, 50 pred Kr.)

Nevie sa presne, koľko prívržencov mala táto zásada medzi Hipokratovými súčasníkmi i v nasledovných storočiach. Pokiaľ sa jedná o dnešnú dobu, môžeme konštatovať, že fyzické cvičenie si získava stále väčšiu pozornosť ako prostriedok prevencie ochorení len v posledných desaťročiach. Stalo sa dokonca neoddeliteľnou súčasťou liečby rôznych ochorení.

Tento trend neobišiel ani oblasť geriatrie, kde zavedenie týchto princípov znamenalo hotový prevrat v pôvodných zakorenených ideách o krehkosti seniorov.

Limitovaná funkčnosť charakterizujúca proces starnutia, ktorá je zvýraznená rôznymi chorobami, je príčinou ešte väčšej citlivosti na funkčné zhoršenie v dôsledku nedostatku pohybu. V tomto štádiu je preto nevyhnuté začať s pravidelným cvičením.

V roku 1996 bol práve s týmto zámerom realizovaný Senior Park® v sociálnom zariadení pre seniorov Opera Pia „Antonio ed Emma Cerino Zegna“ di Occhieppo Inferiore Biella v Taliansku, patentovaný podľa platného európskeho práva. Program pozostáva z dvoch typov prvkov zameraných na motorické schopnosti, hru a zábavu, vytvorených podľa vzoru „vonkajších cvičebných dráh“. Prvky boli navrhnuté na základe skúseností s prácou so seniormi s rôznym stupňom odkázanosti a podľa vznikajúceho konceptu „Prispôsobenej fyzickej aktivity“ (Attività Fisica Adattata).

O PROGRAME SENIOR PARK

Senior Park® je senzomotorická dráha určená pre starších a dlhodobo chorých. Pozostáva z prvkov špeciálne určených pre dospelých s rôznym stupňom odkázanosti. Spolu tieto prvky vytvárajú dva typy navzájom kombinovateľných dráh s rôznymi vlastnosťami a účelom.

Prvou je „REHABILITAČNÁ DRÁHA“ a druhou „HERNÁ DRÁHA.“

Senior Park® pozostáva zo 16 prvkov, ktorých počet sa môže líšiť v závislosti od nárokov a priestorovej dispozície inštitúcie. Projekt robený na mieru zaručuje uspokojenie každej požiadavky.

PREČO SENIOR PARK

  • Predstavuje silnú motiváciu pre seniorov a osoby zotavujúce sa z telesných zranení vyjsť na čerstvý vzduch.
  • Umožňuje vykonávať pohybové a herné aktivity ako alternatívu ku klasickým rehabilitačným cvičeniam.
    Zlepšuje kvalitu života seniorov, a to z pohľadu telesného, ako aj psychického stavu.
  • Garantuje vysoký stupeň užívateľnosti aj pre osoby s hendikepom. Pri všetkých aktivitách je pritom zachovaný najvyšší stupeň bezpečnosti užívateľa.
  • Umožňuje do aktivít zahrnúť aj rôzne ďalšie osoby: ošetrujúci personál, sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a pod.
  • Obohacuje a zvyšuje hodnotu zelene sociálneho zariadenia.

 

ÚČEL ZARIADENÍ SENIOR PARK 

Zlepšenie, udržanie pohybových schopností seniorov, a to z hľadiska:
- kĺbov
- citlivosti na prijímanie podnetov vlastného tela
- koordinácie pohybov
- pevnosti svalov pri chôdzi
- rovnováhy
- uchopenia a manipulácie

Zlepšenie psychickej stránky:
- zlepšenie nálady
- lepšia socializácia
- zníženie úzkosti, nekľudu
- zvýšenie schopnosti koncentrácie
- stimulácia súťaživého ducha

SPÔSOB POUŽITIA PRVKOV IHRISKA PRE SENIOROv

Seniori alebo ľudia zostavujúci sa zo zranení sa môžu samostatne rozhodnúť používať dráhy podľa toho, nakoľko im to dovoľuje fyzický a psychický stav.

SAMOSTATNÉ OSOBY

Seniorov alebo ľudí zostavujúci sa zo zranení môžu sprevádzať iné osoby (rodinní príslušníci, personál zariadenia, dobrovoľníci atď.) podľa ich fyzického a psychického stavu.

OSOBY SO STREDNÝM A VYSOKÝM STUPŇOM ODKÁZANOSTI

Externé osoby zariadenia (rodinní príslušníci, dobrovoľníci, priatelia atď.) môžu tak isto využívať zariadenia. Pravidelná fyzická aktivita vykonávaná vonku na čerstvom vzduchu podľa vlastných schopností a možností a v spoločnosti vlastných priateľov a rovesníkov je najlepším „liekom“. Dôležitý je pohyb spojený so zábavou a socializácia práve s ľuďmi, ktorí mnohokrát zdieľajú rovnaké problémy.

Leták Senior Park

Pre cenovú ponuku, alebo ďalšie informácie nás kontaktujte TU.

Prvky SENIOR PARK

 

 

Požiadajte o ponuku, katalóg TU.