Bezpečnostné pokyny užívania nafukovacích hradov AVYNA

 • Dodržujte všetky pravidlá užívania nafukovacích hradov.
 • Nafukovacie hrady neumiestňujte do blízkosti ohňa či iného tepelného zdroja.
 • Výrobok sa odporúča používať výlučne pod dozorom dospelých osôb.
 • Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.
 • Výrobky nie sú vhodné na prenájom či použitie na verejných priestranstvách.
 • Minimálna výška užívateľa: 91 cm
 • Maximálna výška užívateľa: 152 cm
 • Maximálna hmotnosť užívateľa: 45,5 kg
 • Pred vstupom na nafukovací hrad odložte hodinky, šperky a okuliare.
 • Nevstupujte s ostrými a krehkými predmetmi.
 • Zákaz jedenia a žuvania žuvačiek na nafukovacom hrade. Hrozí zabehnutie a udusenie.
 • Na nafukovací hrad vstupujte bosí.
 • Zákaz zámerných prudkých pádov, robenia sált, zápasenia a iných hrubých a nebezpečných hier.
 • Nedotýkajte sa sieťových častí počas skákania. Hrozí zachytenie rúk v okách siete.

Poznámka: Únik vzduchu z nafukovacieho hradu nie je závadou. Je to prirodzená ochrana pred prílišným nafúknutím počas neustáleho prúdenia vzduchu do hradu.

Pravidlá užívania nafukovacieho hradu:

 • Nafukovanie i vyfukovanie hradu je nutné vykonávať pod dozorom dospelej osoby.
 • Nafukovacie hrady neumiestňujte do blízkosti ohňa. Neťahajte ich po nerovnom povrchu, na ktorom sa nachádzajú kamene či iné ostré predmety.
 • Kompresor umiestnite počas fúkania na suché miesto, mimo vodného zdroja.
 • Nafukovací hrad umiestnite na suchý rovný terén bez ostrých predmetov.
 • Pre zachovanie najvyššej bezpečnosti sa uistite, že počet užívateľov výrobku nepresahuje maximálny odporúčaný počet.
 • Počas nafukovania zabráňte deťom prístupu ku kompresoru.
 • Nafukovací hrad podrobujte pravidelným kontrolám, aby ste sa tak vyhli poškodeniu či prípadným zraneniam.
 • Pri premiestňovaní nafukovacieho hradu ho nikdy neťahajte po nerovnom či drsnom povrchu.
 • Nepoužívajte nafukovací hrad počas dažďa, silného vetra či iných zhoršených poveternostných podmienok.
 • Nafukovací hrad skladujte mimo dosahu slnečného žiarenia, na chladnom a suchom mieste.

 

Späť do obchodu