Technické podklady k detským ihriskám SARBA

Produktové línie:

TRADÍCIA Línia "Classic"

Línia "Classic" je význačná svojím prepracovaným dizajnom a sústavným pátraním po tvaroch a farbách, na vytvorenie dokonalého fantazijného a rozprávkového sveta detí.

BUDÚCNOSŤ Línia "Space – Vesmír"

Línia "Space" predstavuje budúcnosť a inováciu. Materiály a ich odolnosť významne redukujú problémy s údržbou. Tvary a dizajn sú moderné a vkusné – prakticky jedinečné.

EN 1176

Všetky hracie zostavy Sarba S.p.A. boli navrhnuté, testované a schválené v súlade s normami EN 1176:1-7 od TÜV MANAGEMENT SERVICE a L.N.E. Laboratoire National d’Essais v Paríži, ktoré vydali aj náležité SCHVALOVACIE CERTIFIKÁTY.

KVALITA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ ISO 9001–ISO 14001

Aby sme zákazníkom poskytli kvalitu a ohľad na životné prostredie, na ktorom si Sarba S.p.A. zakladá, počnúc dizajnom, cez výrobu až po údržbu, založili sme Systém Spravovania Kvality a Životného prostredia v súlade s opatreniami obsiahnutými v UNI EN ISO 9001:2000 a UNI EN ISO 14001:1996 osvedčenými TÜV MANAGEMENT SERVICE.

OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ

Za účelom plne sa zaručiť svojim zákazníkom a v súlade s normami Európskeho práva, Talianskeho prezidentského výnosu č. 224/88 a neskoršími zmenami, týkajúcimi sa poistenia zodpovednosti za škodu, Sarba S.p.A. prehlasuje, že všetky zariadenia, ktoré vyrába a predáva, sú zahrnuté v poistení zodpovednosti za škodu, vydanom vedúcou poisťovacou inštitúciou, s vrchnou hranicou škody 2,5 miliónov eur pre každú udalosť.

BEZPEČNOSŤ VZŤAHUJÚCA SA NA PLÁNOVANÉ UŽÍVANIE

Bezpečnosť zariadenia,  čo sa spôsobu užívania na to určeného týka, je zaručená  statickými skúškami vykonanými TÜV PRODUCT SERVICE, MUNICH A L.N.E. Laboratoire National d´Essais, Paris, vykonanými pred vydaním certifikátu. Zariadenia sú zhotovené v súlade  s normami EN 1176-1, doplnok A a doložené špeciálne. Vypracovanými správami o skúškach.

NETOXICKOSŤ POUŽÍVANÝCH MATERIÁLOV

Všetky materiály využívané na výrobu Sarba výrobkov ako aj všetky ošetrujúce ochranné procesy sú plne v súlade s normou EN 1176-1. V zhode so smernicou EEC 76/769, nie sú použité žiadne nebezpečné prísady, ktoré by mohli poškodiť zdravie osôb prichádzajúcich do kontaktu s výrobkami Sarba.

Materiály:

Charakteristika dreva a jej impregnácia

Drevené časti zariadenia Sarba sú vyrobené zo škandinávskej borovice, ktorá je pomaly rastúcou drevinou, je charakteristická hustými vláknami.

Drevo je pozdĺž narezané a lepené proti sebe vodovzdorným lepidlom, aby sa zabránilo praskaniu a ohýbaniu drevených stĺpov.  Opracované časti sú oddelené od vnútornej časti kmeňa a hrany sú zaoblené  rádiusom7/10mm. 6 mesiacov po rezaní je drevo narezané na potrebný tvar a impregnované pod vysokým tlakom s netoxickou minerálnou soľou v súlade s množstvom a metódami stanovenými v EN 351-1:1995-2 normách.

Okrem štandardnej impregnácie pod vysokým tlakom, nosné drevené časti, po ďalšom 6 týždňovom sušení, sú ošetrené špeciálnou vodorozpustnou transparentnou impregnáciou na báze akrylátom a olejom modifikovaných polyuretánových disperzií (wolmanit CX–chróm a arzén neobsahujúce) s výbornými vode odolnými a ochrannými vlastnosťami voči UV žiareniu. Toto ošetrenie je prevádzané pomaly a homogénne a môže byť ľahko opakovateľné.

Radi by sme zdôraznili, že toto vynikajúce ošetrenie je unikátne medzi vedúcimi európskymi výrobcami zariadení na detské ihriská.

Sarba dáva záruku 10 rokov na všetky nosné drevené časti. Záruka je platná za podmienky, že zariadenie bolo inštalované podľa návodu na montáž, a je dodržaný plán pravidelnej údržby v zmysle normy EN 1176-7, okrem mechanického poškodenia spôsobeného evidentným vandalizmom, alebo používaním zariadenia na to neurčeným spôsobom.

ZÁRUKA IMPREGNÁCIE DREVA

Sarba S.p.A. ručí za to, že drevo, ktoré používa na výrobu svojich výrobkov, je impregnované pod vysokým tlakom netoxickými minerálnymi soľami, ako stanovujú normy EN 351-1 a EN 335-2. Sarba S.p.A. garantuje tiež, že minimálna doba pôsobenia solí je šesť týždňov, po ktorej nasleduje doba stabilizácie v dĺžke dvadsaťštyri týždňov. Drevo je taktiež chránené proti UV žiareniu následným voskovaním impregnačnými prostriedkami s vodovým základom. Sarba S.p.A. potvrdzuje, že vyššie spomenuté ošetrenie je nezávadné pre užívateľov a zvyšuje odolnosť dreva voči ohňu.

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Časti z nehrdzavejúcej ocele, hrúbky 2/3mm zaručujú výbornú odolnosť voči korózii. Niektoré z týchto elementov sú ukončené tekutou alebo práškovou (polyester) farbou z dôvodu dosiahnutia vyššej estetickej stránky.

KOVOVÉ ČASTI

Kovové časti sú galvanizované ponorom v zmysle normy UNI 5744/66 s minimálnou hrúbkou 70 mikrónov zinku t.j. min. 500 g/m2 alebo vystavené kataforéze a potiahnuté polyesterovou vrstvou o hrúbke 80 mikrónov.

REŤAZE

Reťaze sú o priemere 6 mm s úzkym očkom a sú galvanizované ponorom v zmysle normy UNI 5744/66.

HOJDAČKOVÉ SEDADLÁ

Hojdačkové sedadlá sú vyrobené z gumy tlmiacej náraz so špeciálne rebrovanou oceľovou vložkou, ktorá zabezpečuje nosnosť min. 80 kg, pripojené galvanizovanou reťazou o hrúbke 6 mm. Sedadlo visí prostredníctvom samomastiacich sa nylonových objímok a háčikov s bezpečnostnými skrutkami z nehrdzavejúcej ocele.

POŤAHOVANÉ VIACVRSTVOVÉ PANELY

Poťahované viacvrstvové panely sú vyrábané z kusov tvrdých drevených vrstiev spájaných lodným lepidlom. Minimálny rádius zakrivenia na hranách je 15mm.
Bočné panely  sú následne delené a tvarované špeciálnou CNC frézou. Potom jednotlivé časti prechádzajú 4 fázovou procedúrou:

1. impregnácia ponorom
2. aplikácia akrylového náterového tmelu
3. farbenie na báze akrylu
4. transparentná ochranná akrylová farba

Jednotlivé časti sú sušené v sušiarni, kde teplota a stupeň vlhkosti sú pravidelne kontrolované. Toto zaručuje optimálny proces sušenia sa farby. Aplikácia transparentného ukončujúceho farbiva dodáva výbornú odolnosť voči klimatickým faktorom a zabraňuje vyblednutiu farieb, ktoré je spôsobené UV žiarením.

HPL PANELY

Veľké HPL (vysokotlakový laminát) panely sú vyrábané z 14/18mm hrúbky obojstranne farbené, ktoré odolávajú UV žiareniu, kyslým dažďom a termitom. Patria do skupiny 2, čo sa ohňovzdornosti týka, neobsahujú azbest, sú odolné voči odretiu a poškrabaniu, sú netoxické a antistatické. Tento materiál je prakticky nezničiteľný.

ŠMÝKAČKY

Špirálová šmýkačka, výšky 184cm, certifikovaná TÜV-GS, je vyrábaná z odľahčeného polyetylénu otáčavým liatím pod tlakom. Šmýkačka je segmentovaná, s dokonale sediacimi spojmi so zinkovou prípojkou v strede. Skladá sa z niekoľkých častí: 1 vstupný panel, 2 bočné panely, 1 vrchná jednotka a 8 špirálových segmentov, ktoré zahŕňajú prízemnú časť. Rúrkovitá šmýkačka má rozmery: priemer 80cm, dĺžka 425cm a výška 160cm.

Šmýkačka je vyrobená z odľahčeného polyetylénu vysokotlakovým otáčavým liatím. Časti sú: 1 palubný modul, 1 vstupný modul, 3 oblúkovité stredné moduly, 1 prízemný modul, 1 podstavcová pätka vyrobená so zinkovaného kovu potiahnutého farbou.

HPL šmýkačky o rozmeroch 50x200cm, obe bočné strany sú vyrobené z 18mm hrubého laminátu pod vysokým tlakom a hrany sú zaoblené. Samotná šmýkacia plocha je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, hrúbky 15/10 a je vsadená do drážok bočných panelov. Šmýkačka je spojená prostredníctvom 6 kovových lamiel, umiestnených pod šmýkacou plochou, ktoré udržujú bočné panely v rovnakých vzdialenostiach.

Šmýkačky sú vyrábané z 2 sklolaminátov, liate v súlade s normou ISO 5470; spodok vnútornej časti je vyrobený z ocele štvorcového prierezu kým vrch, používaný ako zábradlie, je vyrobený z ocele kruhového prierezu. Tento povrch šmýkačky má zrkadlový lesk.

Panely sú 50/70cm vysoké na vrchu a 16 cm vysoké pozdĺž zvyšnej časti šmýkačky. 20/10 hrubá AISI 304 2B nehrdzavejúca oceľová šmýkacia plocha  je upevnená k bočným stenám špeciálnymi vysoko odolnými nitmi. Šmýkačka má horizontálnu začiatočnú a ukončujúcu plochu; koniec šmýkačky dosahuje priamo na zem. Celý výrobok je v súlade s EN 1176-3.

Šmýkačka vyrobená z dvoch 30mm hrubých potiahnutých viacvrstvových panelov; hrúbky 52x220. Šmýkacia časť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je pripevnená do žliabkov šmýkačky.

Šmýkačka je umiestnená na 2 nohách o priemere 25mm, vyrobených z pozinkovaných a farbou potiahnutých kovových rúrok.

ŠPECIÁLNE PANELY z PERALUMAN

Panely, vyrobené z 3mm hrubého materiálu PERALUMAN (metalická zliatina alumínia a magnézia), zaručuje vysokú odolnosť voči korózii dokonca i v prímorských oblastiach. Preluman odoláva vysokým teplotám a je to materiál, s ktorým sa ľahko pracuje.

STRECHY

Strechy môžu byť vyrábané z dreva o hrúbke 25mm, impregnované a potiahnuté náterom, s dvomi, štyrmi, šiestimi alebo ôsmymi časťami upevnenými na spojovacie nosné trámy alebo 21mm hrubé potiahnuté phenol viacvrstvové alebo 18mm hrubé reliéfne phenol-laminátové viacvrstvové materiály.

MASÍVNE OCEĽOVÉ RÚRY

Nosné kovové časti sú vyrábané z rúr, ktorých kvalita je min. S 235 (Fe360) v súlade s UNI–EN 10025/95, prierez o priemere 121mmx3mm / priemer 102 mm x 3 mm / priemer 60mm x 2mm / priemer 50mm x 2mm.

Všetky oceľové časti sú elektrolyticky pokovované alebo galvanizované ponorom (pozinkované).

Elektrolytická galvanizácia sa dosahuje elektrolytickým procesom (pokovovaním).

Toto zaručuje jednotlivým elementov výborné antikorózne vlastnosti a dlhú životnosť, dokonca i pri častiach, kde bežnými metódami by dosiahnutie týchto vlastností bolo náročné. Proces elektrolytickej galvanizácie má niekoľko fáz: odstránenie mastnoty, čistenie a fosfátovanie.

Zinkovanie v ohni je uskutočňované metódou ponoru. Zinok, ktorý je používaný v tekutej forme je min. 99.55 (podľa UNI Standard 2013-74). Hrúbka je v súlade s normou UNI EN ISO 1461, časť 2.

Následne po galvanizácii, pozinkovaný povrch je ošetrený neutralizačnými látkami, ktoré pripravia povrch pre ďalší proces pokovovania, postrekovaním alebo práškovým spôsobom.

Naše hotové kovové výrobky, galvanizované a pokovované sú testované voči korózii Testom slaného postrekovania (SST neutra) v súlade s UNI ISO 9227–93 v trvaní 1500 hodín.

SIEŤKY A MOSTY

Lezecké siete sú vyrábané z jemného, mäkkého nylonového lana o priemere 14mm s 3mm oceľovou káblovou žilou, obzvlášť odolné voči slnečnému žiareniu a horúcemu počasiu, alebo 16mm hrubého spleteného oceľového lana pokrytého polyesterom.  Siete sú vytvorené za pomoci špeciálnych tlakom nacvakávacích PVC častí. Sú podopierané 80x80mm drevenými rámami, ktoré sú vytvorené spájaním obvodových trámov.

POHYBLIVÉ MOSTY

Pohyblivé mosty sú vyrábané z 35mm hrubých drevených trámov upevnených do špeciálnych plochých reťazí s uzatvorenými spojmi, ktoré sú ukotvené do špeciálnych nosných rámov.

PRUŽINY

Pružiny používané pre pružinové hojdačky sú vyrábané v súlade s DIN 17223 a EN 1176-6 sínusoidovej ocele; sú o priemere 18mm, je testovaná oblasť,  spevňovaný oceľový povrch a poťahovaný polyesterom. Za predpokladu bežného užívania (váha cca 65 kg hojdajúca sa okolo 30°v každom smere), je životnosť pružiny min. 5 rokov. Pružiny sú upevnené k zariadeniu a k základu za pomoci špeciálnych bezpečnostných elementov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Všetky konce matíc a skrutiek výrobkov Sarba sú chránené krytmi, ktoré sú vyrábané z PVC, odolné voči odretiu a poškodeniu min. 10 rokov. Príslušenstvo pružinových hojdačiek ako napr. rukoväť,  nožná opierka atď. sú vyrábané z materiálov na báze nylonu s pevnou vnútornou štruktúrou.

POISTNÁ ZMLUVA

Za účelom plne sa zaručiť svojim zákazníkom a v súlade s normami EEC, Italian Presidential Decree no. 224/88 a neskoršími zmenami, týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu, Sarba prehlasuje, že všetky zariadenia, ktoré vyrába a predáva sú zahrnuté v poistení zodpovednosti za škodu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

DLHODOBÁ ZÁRUKA

Na výrobky Sarba S.p.A. sa vzťahuje záruka 2 roky na poškodenie v dôsledku výrobnej chyby alebo kvality použitého materiálu (okrem častí podliehajúcim zvýšenému zaťaženiu ako oceľové siete a oceľové laná pre lanovky).

Na drevené časti impregnované pod vysokým tlakom, časti galvanizované alebo vystavené kataforéze a maľované alebo časti z nehrdzavejúcej ocele, laminátové panely alebo lakované viacvrstvové panely a sklo vláknité zosilnené plastové časti sa vzťahuje záruka 10 rokov na poškodene v dôsledku materiálovej vady alebo výrobnej chyby.

Na plastové časti a pružiny sa vzťahuje záruka 2 roky na poškodenie v dôsledku materiálovej vady alebo výrobnej chyby. Všetky vyššie spomenuté záruky sú účinné, pokiaľ boli výrobky inštalované v súlade s montážnymi inštrukciami výrobcu, prešli bežným údržbovým plánom podľa normy EN 1176-7. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vandalizmom alebo nevhodným používaním.

ZÁRUKA DOSTUPNOSTI NÁHRADNÝCH DIELOV

Týmto sa potvrdzuje, že náhradné diely pre údržbu výrobkov Sarba S.p.A. budú dostupné ešte 10 rokov po tom, čo sa náležité modely prestanú vyrábať.

 

 

Späť do obchodu