Užívateľský manuál k nafukovacím hradom AVYNA

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nafukovacieho skákacieho hradu Avyna. Pred použitím si pozorne prečítajte tento užívateľský manuál.

UPOZORNENIE

 • Uistite sa, že zdroj elektrického napätia je bezpečný a stabilný.
 • Zabráňte prístupu detí ku kompresoru. Nevkladajte doňho prsty a pod., môže Vám spôsobiť zranenie. Do kompresoru rovnako nevkladajte cudzie predmety, môžu spôsobiť jeho poškodenie.
 • Na hraciu plochu nevstupujte s ostrými predmetmi.
 • Na hracej ploche nekonzumujte žiadne jedlá a nefajčite.
 • Nafukovací hrad nenechávajte v blízkosti ohňa či iného zdroja tepla.
 • V prípade, že kompresor nefunguje resp. funguje nesprávne, uzatvorte ventil a opustite hraciu plochu. Uistite sa, že na hracej ploche sa nenachádza žiadny užívateľ.
 • Nepoužívajte výrobok v prípade dažďa, silného vetra či iných nevhodných poveternostných podmienok.
 • Dodržiavajte upozornenia uvedené na štítku nafukovacieho hradu.

 

NAFÚKNUTIE SKÁKACIEHO HRADU

 • Nafukovací hrad vystrite na hladkom rovnom povrchu bez sutín či iných cudzích predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť. Pripojte kompresor k ventilu a natesno ho upevnite. Kompresor ukotvite do zeme príslušnými kolíkmi.
 • Zapojte kompresor do zdroja elektrického napätia a spustite ho.
 • Ak si nafukovací hrad vyžaduje viac kompresorov, zapojte ich všetky do príslušných ventilov. Uistite, že všetky kompresory sú vypnuté (modely kompresorov s vypínačom). Všetky kompresory zapojte do zdroja elektrického napätia, zapínajte ich postupne jeden po druhom s odstupom 20 sekúnd.
 • Nafúknutý skákací hrad ukotvite príslušnými kolíkmi.

 

Vypustenie a zloženie SKÁKACIEHO HRADU

 • Uistite sa, že všetci užívatelia opustili plochu skákacieho hradu.
 • Odstráňte všetky voľné predmety z plochy skákacieho hradu.
 • Vypnite kompresor(y) a odpojte ich zo zdroja elektrického napätia.
 • Po úplnom vypustení výrobok poskladajte a uskladnite v pribalenej taške na chladnom suchom mieste.

 

ÚDRŽBA A OPRAVY

 • Dbajte na čistotu výrobku kvôli ochrane švov a povrchu.
 • Pravidelne kontrolujte švy a povrch skákacej plochy pre prípad potreby možnej opravy. Malé poškodenia je možné opraviť pribalenou opravnou sadou.
 • Pri vykonávaní opráv musí byť výrobok sfúknutý a jeho povrch suchý. Opravné záplaty narežte na potrebné rozmery. Lepidlo naneste na oba povrchy – záplatu i povrch výrobku. Pred priložením záplaty na povrch výrobku nechajte lepidlo voľne zaschnúť po dobu 30 sekúnd.
 • Opravené časti je nutné nechať sušiť minimálne 4 hodiny pred ďalším použitím výrobku.
Späť do obchodu