Kvalitatívne vlastnosti reziva, opracovanie a následné ošetrenie dreva

Drevo ako stavebný materiál je neoddeliteľnou súčasťou prírody a už oddávna ho človek využíva na najrozmanitejšie účely. Vplyvom rôznych klimatických podmienok sa vytvorili rôzne typy drevín. Drevo disponuje rôznymi vlastnosťami v závislosti od druhu, veku a spôsobu opracovania. Tento materiál nestráca svoje základné a typické vlastnosti ani po opracovaní, impregnovaní a povrchovej úprave.

Opracovanie mäkkých drevín je podstatne jednoduchšie, avšak tento druh reaguje voči poveternostným zmenám intenzívnejšie. Vplyvom vlhkosti sa ich objem zväčšuje, kým pri suchom prostredí stráca na obsahu. Preto sú možné menšie odchýlky.

Nakoľko použitý materiál sa líši svojou štruktúrou, farebnými odtieňmi ako aj samotným vzorom, každý jeden zhotovený výrobok bude odlišný, individuálny. Zhotovenie dvoch úplne rovnakých výrobkov/častí je nemožné.

Odlišný farebný odtieň

- nie je dôsledkom kvalitatívnej chyby.  Vznik takéhoto sfarbenia je dôsledkom odlišného obsahu vlhkosti, dôsledkom odlišného vzorkovania ako aj rozličných druhov drevín. Všetky tieto výzorové odlišnosti sa vplyvom vonkajších poveternostných zmien po čase stratia.

Vznik prasklín a ohýbanie dreva

- je len do malej miery ovplyvniteľné výrobcom ako aj predajcom reziva, nakoľko tieto procesy vyplývajú z prirodzených vlastností ako aj zmien dreveného materiálu.

Vlhkosť

- mierna vlhkosť nie je závadou, nakoľko vzniká v dôsledku tlakovej impregnácie. Skladovaním na suchom mieste či po krátkom presušení v suchom počasí a vlhkosť rýchlo vyparí.

Uzly

- sú neoddeliteľnou súčasťou reziva. Hlavne pri nami dodávanom rezive z borovice resp. smreku je možný výskyt takýchto uzlov na najrozličnejších miestach.

Výskyt plesní a plesnivých fľakov

- na povrchu materiálu tak v súvislých ako aj izolovaných plochách sa objavuje najmä v teplých letných obdobiach ako sivo-čierne fľaky. Sú výsledkom nepravidelného vetrania v skladových priestoroch najmä počas vlhkého počasia, kde nie je možné zabezpečiť absolútne odvetrania každej jednej dosky. Tieto fľaky je možné jednoduchým mechanickým prebrúsením odstrániť a tým neovplyvní kvalitatívne vlastnosti dreva ako ani výslednú stabilitu výrobkov. Pri tlakovo impregnovanom rezive sa pri jeho sušení môže vyskytnúť vyzrážaná zelená soľ. Tento jav nie je závadou a odstráni sa veľmi jednoducho mechanickým prebrúsením.

Tvorba živice

- na povrchu dreva je prirodzený jav pri ihličnatých stromoch. Je ich možné odstrániť obyčajnou utierkou a terpentinom.

Trieskovitý povrch

- sa najčastejšie vyskytuje v okolí uzlov, v mieste zaoblenia resp.  miest, kde došlo k opracovaniu proti smeru vlákien. Tento povrch je možné upraviť do požadovaných kvalít prostredníctvom brúsneho papiera.

Späť do obchodu