Terapeutické záhrady

Terapeutické záhrady

Pri pretrvávajúcom trende starnutia populácie a medzere na trhu v oblasti ponuky špeciálneho zariadenia pre exteriéry prijala talianska spoločnosť Sarba výzvu vytvoriť prvky nielen pre potreby seniorov, ale aj pre osoby s fyzickým postihnutím či demenciou (napr. Alzheimerove ochorenie a iné choroby spojené so starnutím), nehovoriac o osobách trpiacich pohybovými ťažkosťami v každom veku.

Východiskovým bodom bolo želanie navrhnúť terapeutické záhrady, ktoré by boli jednak miestom pre oddych i podporným programom pri rehabilitácií.

Systém takzvaných priamových záhrad pozostáva z pomocných exteriérových zariadení, ktorých základom je oceľová konštrukcia, drevené lavičky a bezpečnostné časti použité ako odpoveď na nasledovné požiadavky:

- ponúknuť dimenzovaný a ergonomický produkt;
- odlíšiť rôzne časti prvkov farbou nápomocnou pre ľudí so slabším zrakom;
- poskytnúť pomoc pre ľudí na invalidných vozíkoch;
- eliminácia rizika ohrozenia bezpečnosti vďaka tvarom a náležitým bezpečnostným prvkom;
- dodržiavanie vysokej technickej a funkčnej úrovne typickej pre spoločnosť Sarba, a to z hľadiska odolnosti, dlhej životnosti a kvality výrobkov.

Terapeutické záhrady príjemne dotvárajú verejné interiéry i exteriéry – oddychové zóny či priestory určené pre ľudí na invalidnom vozíku a navodzujú tak atmosféru zimnej záhrady.

Flexibilnosť systému umožňuje napríklad premiestniť niektoré prvky z exteriéru do interiéru. Konkrétne sa jedná o lavičky Nestore a Elena, ktoré spoločne s dráhami Senior Park predstavujú kontinuitu rehabilitačného programu.

Z priamových záhrad (uchopiteľné časti, zábradlie, veža) sa jednoducho môžu stať prvky pre uľahčenie orientácie, pomocné prvky pre priestorovo-vizuálnu orientáciu. Dajú sa využívať aj ako pomôcky pre sfunkčnenie polyfunkčných objektov, rozsiahlych hál a nevyužitých priestorov.

Zariadenia terapeutickej záhrady začlenené do dizajnu interiéru odlišujú vnútorný priestor, resp. robia ho ľahšie rozpoznateľným, od iných interiérových zariadení. Používajú sa rovnako na zariadenie terás, veránd či zimných záhrad.

Leták TERAPEUTICKÉ ZÁHRADY

Pre cenovú ponuku, alebo ďalšie informácie nás kontaktujte TU.

Prvky terapeutickej záhrady

 

Požiadajte o ponuku, katalóg TU.